Poniżej przedstawiono podsumowanie badań z randomizacją, w któryc

Poniżej przedstawiono podsumowanie badań z randomizacją, w których wykazano korzystny efekt probiotyków w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków u dzieci. W badaniu

Vanderhoof i wsp., obejmującym 200 niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 10 lat, zastosowano Lactobacillus rhamnosus GG w trakcie antybiotykoterapii lub placebo [22]. Badanie ukończyło 188 dzieci. U 25 pacjentów otrzymujących placebo w przebiegu antybiotykoterapii wystąpiła biegunka w porównaniu z 7 chorymi w grupie otrzymujących probiotyk (różnica istotna statystycznie). Podobnie w badaniu Arvola i wsp. potwierdzono skuteczność Lactobacillus rhamnosus GG w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią [23]. Badaniem kontrolowanym placebo objęto 167 dzieci w wieku od 2 tygodni do 13 lat. Badanie ukończyło 119 pacjentów. U AZD6244 datasheet 3 pacjentów (5%) otrzymujących LGG oraz u

9 (16%) otrzymujących placebo wystąpiła biegunka w trakcie stosowania antybiotykoterapii, a różnica była istotna statystycznie. Ruszczyński i wsp. ocenili skuteczność Lactobacillus rhamnosus (szczepy E/N, Oxy, Pen) [24]. W badaniu wzięło udział 240 pacjentów w wieku 3 miesięcy do 14 lat. 120 pacjentów otrzymywało w trakcie antybiotykoterapii probiotyk i 120 pacjentów placebo. U 9 pacjentów (7,5%) otrzymujących probiotyk i u 20 (17%) otrzymujących placebo wystąpiły luźne stolce (więcej niż trzy na dobę co najmniej przez 48 godzin RGFP966 cell line w ciągu dwóch tygodni od zakończenia antybiotykoterapi). U trojga dzieci (2,5%) otrzymujących probiotyk i u 9 (7,5%) otrzymujących placebo rozpoznano biegunkę wywołaną przez Clostridium difficile lub biegunkę niedającą się wytłumaczyć inaczej niż stosowaną antybiotykoterapią. Kotowska i wsp. oceniali skuteczność Saccharomyces boulardii w trakcie antybiotykoterapii u 269 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 14 lat [25]. Badanie ukończyło 246 dzieci. U 9 pacjentów otrzymujących Bcl-w probiotyk (7,5%) i u 29 otrzymujących placebo (23%) wystąpiła biegunka (różnica

istotna statystycznie). Correa i wsp. w badaniu obejmującym 80 dzieci w wieku od 6. do 36. miesiąca życia wykazali, że stosowanie mleka modyfikowanego zawierającego B. lactis Bb12 i Streptococcus themophilus, w porównaniu z podawaniem mleka bez probiotyku, istotnie zmniejsza ryzyko biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków (odpowiednio 16% i 31%) [26]. Mechanizm ochronnego działania probiotyków w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią nie jest dokładnie poznany. Według Buts i De Keyser ochronne działanie Sacharomyces boulardii jest wynikiem proteolitycznego trawienia toksyny A i B [27]. Poza tym Saccharomyces boulardii wykazuje działanie troficzne i wzmacnia enzymy obecne na mikrokosmkach jelita, aktywuje ekspresję receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów, które chronią jelito gospodarza przed zapaleniem. Dodatkowo S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>